ALGON, a.s.

ALGON, a.s.

Výroba a prodej gabionových konstrukcí a protihlukových stěn.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ALGON, a.s.
Tršnická 3
350 02, Cheb
IČO: 28420403

O nás

Od roku 1995 jsme začali prosazovat v České republice stavby z gabionových konstrukcí a postupně se stali rozhodujícími dodavateli této technologie v ČR.

Specializujeme se na zemní konstrukce tj. hlavně gabionové. Současný trend jde směrem k zeštíhlování konstrukcí , za využití nových materiálů a technologií. Naším záměrem je tento požadavek uspokojit. Proto jsme začali využívat technologii hlubinného zakládání tj. technologii vrtané piloty. Používání této technologie vede k rozšíření využitelnosti gabionových konstrukcí.

 

 

Sortiment

Gabionová stavební konstrukce Algon :

Prvky gabionové stavební konstrukce Algon jsou určeny k vytvoření drátěných košů, které se vyplňují přírodním nebo lomovým kamenem, popř. recyklátem nebo vhodnou  zeminou.

Používají se pro stavbu opěrných, zárubňových, obkladních nebo protihlukových zdí a dáel na sanci půdních sesuvů, na úpravu a regulací toků.

Výhody gabionových konstrukcí :

    * ekologičnost a ekologické provádění výstavby

    * finanční výhodnost oproti srovnatelným konstrukcím

    * rychlost výstavby

    * variabilnost použití

    * přírodní vzhled

    * recyklovatelnost konstrukce rozebráním

    * vysoká zvuk. pohltivost

    * suchá montáž

    * vodopropustnost

Certifikovaný systém :

    * systém s nejsilnějším drátem včetně spojovacího materiálu (tl.4mm)

    * na stavbě se v podstatě drátěné součásti neohýbají

    * jakékoliv rozměry a tvary při zachování systémových spojení

    * nejsilnější vrstva antikorozní ochrany - ZnAl

    * v této oblasti nejstarší český výrobek

    * největší zkušenosti se systémem

    * certifikovaný systém

Zaměření gabionových konstrukcí ve stavebnictví :

    * projekční činnost, navrhování zefektivňování konstrukcí

    * opěrné a zárubní zdi v silničním stavitelství

    * opěrné a zárubní zdi pro železniční stavitelství

    * protihlukové zdi

    * regulace a úprava toků

    * sanace půdních sesuvů

    * ekologické stavby

    * gabionové obklady a architektonické prvky

Protihlukové stěny :

Protihlukové stěny jsou založeny na vrtaných železobetonových pilotách o průměru do 900 mm a hloubky do 6,5 m.PHS je také zakládána na betonový základ např. římsa mostu pomocí vrtaných kotev se sloupky s patkou. Do železobetonových pilot jsou zapuštěny (zabetonovány) železobetonové nebo ocelové sloupky průřezu H , do kterých jsou v nadzemní části zasouvány panely. V nadzemní části do výšky max. 1m jsou uloženy betonové soklové panely, na které se stěnové panely PHS ukládají.

Konstrukční uspořádání :

   1. Zakládání

          * do vrtané piloty

          * patní desky

          * betonové patky

   2. Sloupky

          * železobetonové

          * ocelové

          * jiné materiály – např. dřevo

   3. Panely pohltivé a odrazivé

          * Železobetonové

          * Plastové

          * Dřevěné

          * Subtilní lehké - Průhledné

          * Další konstrukční uspořádání (např. sendviče atd.)

Reference

Technická dokumentace :

gabiony

protihlukové stěny

Reference - viz odkaz

Kvalita

Současný trend jde směrem k zeštíhlování konstrukcí, za využití nových materiálů a technologií. Naším záměrem je tento požadavek uspokojit. Proto jsme začali využívat technologii hlubinného zakládání tj. technologii vrtané piloty. Používání této technologie vede k rozšíření využitelnosti gabionových konstrukcí. Zkušenosti s touto technologií, která je ve velkém měřítku využívána k zakládání protihlukových stěn, nás přímo zavedly k jejich realizaci. Strojový park jsme rozšířili o těžkou mechanizaci, vrtací zařízení, kovovýrobu ocelových dílců a přípravků k vlastní montáži.

V současné době jsme schopni provádět stavby od stavebního záměru investora, přes stavební řízení, až po vlastní realizaci a to včetně zajištění hlukových studií.V naší zavedené projekční kanceláři se připravuje dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby včetně dodání statických posouzení.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Manažer projektu
Ing. Slavomír Votava
777 762 051
Vedoucí skladu Loděnice
Miroslava Vosyková
724 999 458
Obchodní ředitel
Ondřej Janda
777 762 054
Příprava staveb
Simona Šilingová
727 950 011
Vedoucí skladu Bruntál - nápočty materiálu gabionové stavby
Veronika Lachmanová
777 762 016

Další adresy

Sídlo společnosti :
Ringhofferova 1/115
150 00 Praha 5
Doručovací adresa :
Husovo Náměstí č.p. 2
267 12 Loděnice


Skupina