ROKA Transport s.r.o. – Od nákladní dopravy, přes dopravní stavby, až k recyklaci stavebních odpadů

Pelhřimovská dopravní a stavební firma ROKA Transport dokončila v posledních měsících několik významných projektů. „Aktuálně jsme dodělali obchvat Lukavce a také rozšíření odpočívky Střechov, která je součástí modernizace dálnice D1,“ popisuje jednatel firmy Roman Kovář. ROKA Transport se na rekonstrukci nejdůležitější dopravní tepny Česka podílela komplexně. „Prováděli jsme bourání cementobetonového krytu, zemní práce, zpracování odtěžených materiálů a navážení nových,“ upřesňuje Kovář. „Pracovali jsme také na rozšíření dvoupruhového úseku a na středním dělícím pásu dálnice“ doplňuje. ROKA také prováděla zásyp ekoduktu u Jihlavy. Dopravní stavby se staly pro firmu významnou částí portfolia. „Nyní zajišťujeme dopravu betonových směsí k pokládce finálního povrchu na dálnici D48 u Frýdku-Místku a rychlostní silnice 1/68 Třanovice – Nebory, dále násypy na stavbě dálnic D4 a D48 Fryšták - Hulín. Provádíme ale i regionální stavby, přípravné zemní práce pro stavbu výrobních hal, nebo demolice“ dodává jednatel Kovář.

ROKA Transport je na trhu téměř 25 let. „Za tu dobu jsme se posunuli od přepravní firmy po společnost zajišťující nákladní a stavební dopravu, převoz tekutých produktů v cisternách nebo velkoobjemový transport volně ložených materiálů, kde přepravujeme hlavně zemědělské komodity. Dále provádíme i recyklaci stavebních odpadů,“ objasňuje jednatel s tím, že recyklace je velkým tématem. „Stavební odpad se může ukládat draze na skládkách. Alternativou je ale jeho další zpracování. Zemina se přetřídí, beton se může předrtit a takto zpracovaný materiál může být dále využíván jako výrobek,“ popisuje Kovář. Podobně se recykluje i asfalt, který se používá na opravu vozovek či podklad pro spodní vrstvy silnic.

Při pořízení techniky potřebné k provozování recyklace využila společnost čerpání dotací. V období od 11. 6. 2021 do 9. 9. 2021 realizovala projekt s názvem „Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti ROKA Transport s.r.o.“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita DRUHOTNÉ SUROVINY. Předmětem projektu bylo tedy pořízení technologií - mobilního drtiče a čelního nakladače pro výrobu druhotných surovin ze stavebního odpadu. Výsledkem je prostřednictvím nově získaných technologií zpracování odpadu na druhotnou surovinu, která společnosti v nabídce chyběla, a která zároveň tvoří velký segment trhu. Hlavními přínosy je snížení množství stavebních a demoličních odpadů a zvýšení podílu recyklované a znovu využité části. Tímto zpracováním odpadu se snižuje ekologická zátěž a velké míře se šetří výhradní ložiska nerostných zdrojů, jako jsou například kamenivo a štěrkopísky. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 12 613 012,50 Kč, udělená dotace tvořila 4 414 554,37 Kč.
 

Datum zveřejnění: 21.9.2022 , Autor: ROKA Transport s.r.o.

Zpět na všechny novinky

Novinky

Krémová injektáž zdiva

V tomto pojednání Vás kompletně seznámíme s tím, jak funguje krémová injektáž zdiva, která je díky naší osvětě a snadnému provedení jednou z nerozšířenějších meto…

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz