PETR'S Olomouc – Výroba průmyslových podlah

Aplikace speciálních, hlavně silikátových hmot ve stavebnictví, pře­devším pak v oblasti průmyslových podlah

Confalt

Popis:

CONFALT® je tvořen nosným roštem z drceného kameniva spojeného asfaltovým pojivem, jehož dutiny jsou vyplněny nízkoviskozní maltou CONFALT®. Malta CONFALT® byla vyvinuta speciálně k tomuto účelu. CONFALT® spojuje flexibilitu asfaltu a pevnost malty CONFALT®. Malta CONFALT® kompenzuje smrštění, takže efektivně zabraňuje vzniku trhlin z pnutí při zrání celé vrstvy. Na základě rychlého nárůstu pevnosti je možné podlahy v halách nebo zpevněné plochy vyrobené z CONFALTU® uvést do provozu již za 12–24 hodin. 

Oblasti použití:

CONFALT® se používá většinou jako bezspárový povrch pro vysoké namáhání všude tam, kde by běžný asfalt nebyl dostačující nebo tam, kde by spáry v betonu působily problematicky. CONFALT® byl vyvinut specielně pro takové aplikace, jako podlahy ve skladech a dílnách, vozovky, letištní a přístavní plochy, mosty a podobné oblasti s vysokým namáháním a/nebo povrchy znečišťované oleji, tuky apod. CONFALT® ve spojení s epoxidovou stěrkou a specielní výztužnou tkaninou-sítí jako membránou je použitelný v těch oblastech, kde je kladen důraz na ochranu životního prostředí. CONFALT® je uzpůsoben pro užití v prostředí s vysokými teplotními výkyvy.

Vlastnosti:

CONFALT® spojuje flexibilitu asfaltu s pevností malty CO

NFALT®. Asfaltové pojivo obalí každé zrníčko kameniva a zaručuje tak elasticitu vrstvy. Malta CONFALT® vyplňuje mezery mezi kamenivem a zajišťuje pevnost a stabilitu vrstvy. Na základě hutné struktury malty CONFALT® a vy

sokého podílu drti v nosném roštu mají povrchy z CONFALTU® vysokou odolnost proti otěru, obrusu a vyjetí kolejí. CONFALT® má velmi hutnou kompaktní strukturu a obzvlášě dobrou odolnost v agresivních podmínkách. CONFALT® je odolný vůči mrazu a posypovým solím.

Míchání:

Asfaltová směs (kostra) se míchá v běžných míchacích soupravách – obalovnách. Malta CONFALT® se míchá na staveništi v odpovídající míchačce s nuceným mícháním. U větších ploch je vhodné např. CONTEC Standart Silo se směšovacím čerpadlem. Mísící kapacita a výkon musí být stanoven podle předpokládané pokládané plochy a množství malty na jeden den tak, aby se zaručilo racionální pokládání. Při pokládání menších ploch je možné použít menší čerpadlo, jako např. PFT G5 s rotomixem.

Pokládání:

CONFALT® je vhodný jako vrchní povrchová vrstva na téměř všechny druhy podkladů, jako např. nosné vrstvy z cementové stabilizace, asfalt, beton nebo ocel. CONFALT® se standardně pokládá ve vrstvách tloušťky 30–40mm, může však být pokládán až do tloušťky vrstvy 200mm. CONFALT® se vyrábí ve dvou pracovních krocích. Nejprve se pomocí finišeru položí a zhutní asfaltový nosný rošt. Tento rošt se skládá z drceného hrubého kameniva (5–8mm nebo 8–11mm), které se obalí směsí asfaltu, vápencového fileru a stabilizujícího celulózového vlákna. Jako další krok se namíchá malta CONFALT® pomocí směšovací pumpy nebo pomocí zásobníkového domíchávače + pumpy a hotová směs se pomocí gumové stěrky rozetře a bez vibrace se rozptýlí do stávajících dutin ( mezerovitost roštu je cca 25%). Nakonec se povrch pod mírným tlakem stáhne gumovou stěrkou tak, aby na povrchu vznikla stejnoměrná struktura. Vnější plochy musejí být ochráněny proti odpařování nebo posypány rovnoměrnou vrstvou písku.

Optický dojem:

Protože se malta CONFALT® vyrábí na čistě minerální bázi, je možné, že po vytvrdnutí bude povrch vykazovat odlišnou barevnost nebo se budou tvořit mapy. Stejnoměrné zabarvení je možné docílit tak, že se povrch CONFALTU® zbrousí nebo opatří epoxidovým nátěrem.

Barva:

CONFALT® má cementově šedou barvu, lze jej všakzabarvit oxidačními barvami.

Balení:

Malta CONFALT® se dodává balená v pytlíchpo 25 kg nebo ve velkých vacích na paletách o váze 1200 kg. Je-li požadováno větší množství, je možné ji dodávat přímo v silech.

Bezpečnost:

Malta CONFALT® je čistě minerálního původu a není tedy škodlivá pro životní prostředí. Platí pro ni bezpečnostní opatření jako pro portlandský cement.

Dávkování a spotřeba:

Při objemu dutin 25–30% je spotřeba suché malty CONFALT® cca 5 kg sypké směsi na m2 a jeden cm tloušťky vrstvy. 25kg suché malty CONFALT® smíchané s 5–5,5litry vody vydá cca 14 litrů hotové maltové směsi CONFALT®.

Skladování

CONFALT® musí být skladován na paletách v suchu. Trvanlivost je 6 měsíců.

Čištění

Míchací soupravu a nářadí je nutné očistit ihned vodou.

Technické údaje:

Uvedené údaje jsou typické směrné hodnoty získané v laboratoři při dávkování vody 22 % a nelze je chápat jako minima nebo charakteristické hodnoty.
MALTA CONFALT®: (hotový povrch viz níže) 24 hodin3 dny28 dnů
Pevnost v tlaku při 20°C25–30 N/mm245–55 N/mm280–95 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu při 20°C3–4 N/mm26–7 N/mm210–12 N/mm2
Doba tuhnutí při 20°C8–12 hodinObjemová hmotnost:2.100 kg/m3
Uvedené hodnoty pro celý systém CONFALT® jsou směrná čísla odvozená z laboratorních zkoušek podle zkušebních metod CONTEC Standart a částečně také odvozená z praxe.
CELKOVÝ SYSTÉM CONFALT®Typické střední hodnoty:
Pevnost v tlaku po 28 dnech při 20°C: 
„Měkký“ podklad jako asfalt:2–8 N/mm2
„Tvrdý“ podklad jako beton:8–10 N/mm2
Modul elasticity po 28 dnech při 20°C:Cca 8.000 N/mm2
Schopnost zatížení v provozu při 20°C:Po 16–24 hodinách

Technické podklady:

Pro další technické podklady nebo receptury kontaktujte, prosím, Vaše CONTEC-partnery nebo naši kancelář. Na požádání Vám poskytneme naše standardní zkušební metody.

Datum zveřejnění: 27.5.2011

Zpět na všechny novinky

Novinky

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz