Minerální suroviny pro stavebnictví

KERAMOST, a.s. uvádí kompletní nabídku surovin pro stavebnictví. V roce 2020 byly na trh uvedeny nové bentonitové směsi, jejichž speciální receptura a způsob přípravy je předurčují pro funkci jako přírodní bariéra a těsnění náročných staveb.

TES-BENT

Optimálně vyvážená bentonitová těsnící směs, složená z přírodních štěrkových, pískových a jílových frakcí. Používá se zejména k zapouzdření potrubních systémů, které chrání proti vnějšímu působení vody i prorůstání kořenům. Dále slouží jako ochrana staveb před tlakovou vodou, bariéra proti šíření znečišťujících látek nebo se používá při stavbě hrází a protipovodňových stěn. Těsnící směs se jednoduše aplikuje a přizpůsobí se i nerovnému povrchu.

Možnosti balení: volně loženo.


PRES-BENT

Lisované bentonitové granule ve vodě několikanásobně zvětší svůj objem – až 300 % (mez tekutosti) a tím snadno vytváří souvislou a nepropustnou jílovou izolaci. Používá se např. jako těsnící výplň mezikruží u vrtaných studní i jiných vrtů a hlubinných aplikacích. Izolační vrstva je aktivní a samozhojitelná v případě lokálního poškození. Výhodou lisovaného bentonitu je snadná a rychlá aplikace. Ve vodním prostředí propadne na dno a během 16 minut začne zvětšovat svůj objem a tím plnit svou funkci.

Možnosti balení: papírové pytle á 48 kg (21 pytlů na paletě), big-bag cca 1 tuna.


BENTONIT GAE

Směs jakostních aktivovaných bentonitů v mikromleté formě. Výrobek je určen pro náročné práce v oblasti hlubinných vrtů, injektáží v nestabilních podložích, výstavby a těsnění vodních děl, podloží a uzávěry skládek. Při styku s vodou tvoří velmi rychle suspenzi. Mez tekutosti = 310 %. Swell index = 21,8 ml / 2 g.

Možnosti balení: papírové pytle á 48 kg (21 pytlů na paletě), big-bag cca 1 tuna, volně loženo.


BENTONIT B75

Neaktivovaný a mikromletý severočeský bentonit, vyznačující se vysokými bobtnacími schopnostmi, nepropustností mixovaných a zhutněných vrstev a těsnícími účinky. Použití jako pufr pro zvýšení nepropustnosti zemin, plastifikační přísada malt, omítek, betonů a keramických hmot.

Možnosti balení: papírové pytle á 48 kg (21 pytlů na paletě), big-bag cca 1 tuna, volně loženo.


ČEDIČ – DRCENÉ KAMENIVO

Tmavá hornina se sloupcovitou odlučností, která obsahuje méně než 20 objemových procent křemene, méně než 10 % foidů a minimálně 65 % živců ve formě plagioklasu. Čedič je běžně drcen a tříděn do frakcí 0/63 a 63/200 mm. Je také možné volit jiné třídění dle požadavku zákazníka. Výrobek je určen jako zásypová či drenážní směs a materiál pro terénní úpravy či zpevnění povrchů.

Možnosti balení: volně loženo – nákladní automobil


METAKAOLIN

Mikromletý a kalcinovaný plavený kaolin s pucolánovými vlastnostmi. Používá se jako přísada do žárovzdorných materiálů, betonů a malt, jako plnivo do pryže a plastů i pro další aplikace. V betonových aplikacích má zásadní vliv na nárůst fyzikálně materiálových vlastností i trvanlivosti. Zvyšuje odolnost proti chemickému i tepelnému působení.

Možnosti balení: papírové pytle á 25 kg (30 pytlů na paletě), big-bag cca 1 tuna, volně loženo.


KAMENIVO 0-2

Jemný křemičitý písek bělavé barvy v granulometrii 0-2 mm. Kamenivo je vhodné malty, omítky, pro lože dlažeb a jako výplňový materiál do spár, dále do hutněných asfaltových směsí, jako kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, pro výplňovou hmotu (VIBROCEM) a pro vtlačované vrstvy (UOK - VS) a pro ložní vrstvu silničních dílců a na vyplnění jejich spár.

Možnosti balení: volně loženo


ZNĚLEC

Výlevná alkalická hornina stabilního chemického složení, která odpovídá nefelinickému syenitu s foidy, patří do skupiny fonolitů. Používá se jako tavivo do keramických hmot a sklářských kmenů tam, kde není rozhodující obsah barvicích oxidů. Vzhledem k vysokému obsahu alkálií představuje použití znělce možnost snížení tavicích teplot a zkrácení doby pálení. Dodáváme mletý nebo kusový, tříděný ve frakci 0 - 1,25 mm, 0 - 2 mm, 0 - 3 mm a 0 - 4 mm. Dodávky jiné zrnitosti jsou možné po domluvě.

Možnosti balení: volně loženo

 

Datum zveřejnění: 18.12.2020 , Autor: KERAMOST, a.s.

Zpět na všechny novinky

Novinky

Minerální suroviny pro stavebnictví

KERAMOST, a.s. uvádí kompletní nabídku surovin pro stavebnictví. V roce 2020 byly na trh uvedeny nové bentonitové směsi, jejichž speciální receptura a způsob přípravy je předurčují…

stroje Dr. Bender v nabídce diadex s.r.o.

Vážení přátelé, od října jsme zástupci společnosti Dr. Bender pro Českou a Slovenskou republiku. Více informací můžet získat na adrese https://www.diadex.cz/drbender_beluga_cz.ht…

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz