EaMP 2018: Životní prostředí a úpravnictví; workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"

Mezinárodní konference je určena pro vědecké pracovníky, odborníky z firem, státní správy a partnerské organizace, které se zabývají těžbou a úpravou nerostných surovin a odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí. Jedná se o konferenci, která tvoří platformu pro výměnu praktických zkušeností s realizací nových technologií, mezinárodních projektů a VaV činnosti. Je tak vytvářen prostor pro diskusi na aktuální témata, kterým čelí úprava a těžba nerostných surovin a využití odpadů po celém světě.

Nosná témata

Kritické suroviny

Oběhové hospodářství při úpravě surovin

Těžba a zpracování surovin z odvalů

Chytré materiály: odpady, kovy a jejich slitiny

 

 Hlavní okruhy

Životní prostředí

 • Environmentální politika a nástroje
 • EIA, IPPC, EMS, EMAS atd. 
 • Odpadové hospodářství, Voda, Ochrana ovzduší, Příroda a krajina
 • Rizika pro životní prostředí
 • Brownfieldy
 • Environmentální technologie (Sanační technologie)
 • Vzorkování a metody chemické a mineralogické analýzy

Úpravnictví

 • Úprava a využití nerostných surovin

 • Kovy, keramické materiály, polymery, kompozitní materiály, nanomateriály, nanovlákna

 • Mechanická aktivace
 • Odvodnění, sušení 
 • Flotace a flokulace
 • Aglomerace, briketování a peletizace
 • Gravitační separace, těžko-kapalinové rozdružování, magnetická separace
 • Získávání zájmových kovů jako Ge, Be, Li, Co, Mg, La, Ce, Nd, Sm, Eu, . atd.

Biotechnologie životního prostředí

 • BBB - biotechnologie, bioremediace, biodeteriorace
 • Biologické čištění odpadních vod a využití bioenergie rostlinné biomasy
 • Biomateriály, biodegradabilní materiály (biopolymery, bioplasty atd.)
 • Biomineralizace, biofilmy
 • Hodnocení znečištění těžkých kovů v půdě
 • Průmyslová mikrobiologie a geomikrobiologie
 • Mikrobiální výroba vysoce hodnotných produktů: paliv, chemikálií, energií atd.

Ostatní okruhy

 • Vlastnosti uhlí a petrografie uhlí
 • Nakládání s odpady
 • Povrchová úprava uhlí a rud
 • Využití odpadních produktů z komunálního odpadu
 • Čištění odpadních vod
 • Modelování procesů
 • Využití odpadních kalů z výrobního procesu
 • Legislativní otázky recyklace a využití odpadů
 • Partikulární hmoty

Kontakt

doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.

Garant konference

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut environmentálního inženýrství
17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

   
Tel.: +420 596 994 040
Fax: +420 596 994 041 
E-mail: vladimir.cablik@vsb.cz

https://www.hgf.vsb.cz/EAMP

  

Datum zveřejnění: 25.1.2018

Zpět na všechny novinky

Novinky

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz