DITON - ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU

Společnost DITON s.r.o. obdržela, jako první společnost z řady výrobců betonových prvků v České republice, prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU


 

 

Společnosti DITON s.r.o. bylo dne 19.2. 2016 umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:
• betonové dlažební bloky,
• betonové dlažební desky,
• betonové obrubníky,
• betonové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory prodeje kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality a vznikl proto, aby odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. Program ČESKÁ KVALITA je garantován usnesením vlády ČR a hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole.

Společnost DITON svým výrobním sortimentem spadá v posuzování kvality svých výrobků pod značku OSVĚDČENO PRO STAVBU.
Základním smyslem značky OSVĚDČENO PRO STAVBU je poskytnout všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku s výrobky společnosti DITON s.r.o. informaci, že tyto výrobky jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Tím značka zásadně přispívá k požadované a očekávané výsledné bezpečnosti a kvalitě staveb.
Aby mohly tuto značku výrobky společnosti DITON s.r.o. nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami, kde byla posuzována vhodnost našich výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR.


Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovní ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku. Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany, je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

 

Získání značky ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU je pro společnost DITON dalším milníkem v podnikání .

 

Více zde

Datum zveřejnění: 8.8.2016 , Autor: DITON s.r.o.

Zpět na všechny novinky

Novinky

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz