BEST - ZDICÍ SYSTÉM UNIKA

Zdařilost a efektivnost tohoto systému je již více než 60 let úspěšně prověřována v zemích na západ, především ve Francii a v Belgii. BEST – ZDICÍ SYSTÉM UNIKA představuje ucelenou dodávku betonových skořepinových tvárnic pro celou stavbu, tzn. obvodové i vnitřní zdivo a kompletní stropní systém velmi přesných tvarovek.

Vynikající vlastnosti

Špičková technologie a kvalitní vstupní materiály zaručují, že všechny prvky zdicího systému BEST - UNIKA jsou vysoce pevné, mrazuvzdorné a zároveň paropropustné. Rovná, plná dna zajišťují nejen pohodlné přesné zdění, a navíc zvyšují pevnost tvárnice, a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově. Normalizovaná pevnost tvárnic BEST - UNIKA dosahuje hodnoty 5,75 MPa. Další kladnou vlastností je nízká nasákavost tvárnic, kdy kapilární nasákavost činí pouhých  7 g.m-2.s-1, což z prvků BEST - UNIKA činí jedinečný stavební systém pro stavby ve vlhkém prostředí.

 

Levné bydlení

Pořizovací náklady na hrubou stavbu jsou o více jak 1/3 nižší než u ostatních běžně používaných materiálů. Nízká hmotnost tvarovek a malá spotřeba zdiva na m² šetří i náklady na dopravu materiálu.

Při použití vnitřního zateplení činí náklady na vytápění obytné plochy o rozloze 120 m2 cca 6.000,- Kč/rok. Díky takto zateplenému domu jej dokážete vytopit na požadovanou teplotu během 15ti minut.

 

Pohodlné bydlení

Bydlení ve stavbách z betonových skořepinových tvárnic je nejen finančně nenáročné, ale i velmi klidné a příjemné. Z hlediska zvukové izolace jsou betonové tvárnice díky své  struktuře a alveolám vzduchu uvnitř dobrým absorbérem zvuku. Vážená neprůzvučnost zdiva tloušťky 200 mm včetně omítek je Rw = 55 dB. Při použití vnitřního zateplení pomocí tepelně izolačních panelů o tl. 150 mm je 62 dB.

           

Tepelná izolace

Samotný zdicí systém BEST - UNIKA neplní tepelně izolační vlastnosti. Proto je důležité v případě použití tohoto systému u obytných objektů skořepinové tvárnice izolovat.

Nejznámějším způsobem pro naše klimatické podmínky je zateplení z vnější strany pomocí kontaktních nebo odvětrávaných systémů nebo použití sendvičového způsobu zdiva s vložením tepelné izolace.

 

Pro své výhody doporučujeme zvolit způsob vnitřního zateplení, který je nejčastější v zemi původu tohoto systému. Základem vnitřního zateplení je tepelně izolační panel, panel tvořený sádrokartonovou deskou s vrstvou tepelné izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Panely po nalepení na vnitřní stranu stěny spolu s navázáním na tepelnou izolaci podlahy a stropu tvoří účinnou tepelně izolační obálku interiéru.

 

Při odborném návrhu vnitřního zateplení je třeba splnit požadavky ČSN 730450 a to ve třech níže uvedených bodech:

  1. Součinitel prostupu tepla lehké obvodové stěny musí být U < UN = 0,30 W.m-2.K-1
  2. Povrchová teplota musí být ve všech místech vyšší, než je kritická teplota zvýšená o bezpečnostní přirážku
  3. Omezení kondenzace uvnitř konstrukce:
    • zkondenzovaná pára neohrozí funkci konstrukce (v oblasti kondenzace není možno použít materiály, které může kondenzát poškozovat, např. dřevo).
    • roční množství kondenzátu je menší než množství vypařené vody.
    • roční množství kondenzátu je menší než 0,5 kg.m-2.rok-1

Výsledky výpočtů řešení vnitřního zateplení potvrzují dlouholeté francouzské zkušenosti. Při odborném návrhu a provedení vyhovuje konstrukce současným požadavkům platné normy ČSN 730540-2. Při použití tloušťky zateplení tepelně izolačním panelem o tl. 150 mm a vyšším plní požadavky ČSN 730540-2 i na difuzi vodní páry. Tepelný odpor u izolačního panelu o celkové tloušťce 163 mm včetně sádrokartonové desky je R=4,05 m2.K.W-1 a součinitel prostupu tepla je U=0,24 W.m-2.K-1

V případě použití vnitřního zateplení je třeba aplikovat difuzní silikonové nebo silikátové vnější omítky.

 

Bořte s námi mýty

BEST - ZDICÍ SYSTÉM UNIKA představuje další alternativu k dosud užívaným stavebním technologiím. Mezi jeho největší přednosti patří nízké pořizovací náklady na hrubou stavbu a v případě použití vnitřního zateplení velké úspory energií na vytápění, což v dnešní době neustále stoupajících cen bude hlavním kritériem samotného investora.

 

Záruka

Na BEST - ZDICÍ SYSTÉM UNIKA je poskytována záruka 20 let, ale životnost staveb překračuje staletí.

 

                   

                   

         

  

Datum zveřejnění: 18.11.2008 , Autor: BEST, a.s.

Zpět na všechny novinky

Novinky

stroje Dr. Bender v nabídce diadex s.r.o.

Vážení přátelé, od října jsme zástupci společnosti Dr. Bender pro Českou a Slovenskou republiku. Více informací můžet získat na adrese https://www.diadex.cz/drbender_beluga_cz.ht…

NOVÝ DIADEX SHOP

  Vážení zákazníci a obchodní partneři, dnes jsme pro Vás spustili NOVÝ internetový obchod - diadex e-shop. Zaregistrujte se a získejte přístup do Speciální nabídky plné ak…

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz