ATBET - Roman Čejka - Jak se staví zahradní klenutý sklep ?

Prefabrikované obloukové překlady ATBET.

Zahradní klenbový sklep s přirozenou vlhkostí na uskladnění ovoce a zeleniny se staví s přírodní podlahou, která je celá, nebo její část neodizolovaná od zemní vlhkosti.

Izolace proti vodě je pod a na obvodových stěnách a samozřejmě na klenbě. Díky klenbě a vytvořenému systému odvětrání je v prostoru zahradního sklepa stále zaručeno zdravé klima s neustále se měnícím použitým vzduchem za nový z venkovního prostředí.

Dobrý sklep má konstantní teplotu v rozmezí od 8 do 13 °C a také stálou relativní vlhkost v rozmezí 70 až 90 % nebo podle potřeby i vyšší a to nám dokonale umožní právě klenba. Následně už jen záleží na uspořádání izolace proti vlhkosti a skladbě podlahy. V minulosti byla klenba většinou cihlová či kamenná, dnes se ovšem už používají prefabrikované obloukové překlady ATBET v kombinaci se stropními Miako vložkami nebo cihlami.

Výstavba je shodná jako v případě výstavby klenutého sklepa na posezení s přáteli a uskladnění vína. Více najdete v prezentaci „Výstavba vinného klenutého sklepa“ na těchto stránkách. Tento sklep je rozdělen na dvě části s tím, že jsou oba prostory samostatně odvětrány. Přední velký prostor je suchý a zadní menší je vlhčí pomocí části neodizolované podlahy a instalované sběrné jímce pod úrovní podlahy . V jímce je nainstalováno ponorné čerpadlo na případné odčerpání nadměrného množství spodní vody, které je řízeno plovákem.

Pro suchý sklep vybetonujeme nízké základové pasy, na kterých provedeme základovou desku s hydroizolací, na níž lze položit jakoukoliv podlahu. V případě vysoké spodní vody by měla být položena po vnějším obvodu sklepa drenáž a vhodným způsobem voda odvedena.

Základovou desku, na které nejdříve vyzdíme stěny do potřebné výšky, zpevníme betonem a armaturou. V případě potřeby zakončíme srovnávacím věncem. Po vyzrání betonu lze začít se stavbou klenutého stropu, jehož základ tvoří obloukové překlady klenby od výrobce ATBET.

Klenby jsou jedním z nejstarších konstrukčních prvků. Pro vytvoření klenby se používají železobetonové prefabrikované obloukové překlady. Vyrábí se v různých rozměrech a použít je můžeme až do rozpětí 4,5 m. Různé rozměry umožňují značnou variabilitu vytvářeného prostoru.

Montáži klenby zahájíme usazení prvního nosníku na jednu stranu sklepa před vyzděnou (štítovou zeď) a nosník zajistíme proti nekontrolovanému posunu. Poté si položíme na obě strany v místě patky oblouku výplňovou stropní vložku. Následně osadíme s vůlí v pořadí druhý obloukový překlad, u patek a na vrchol vsadíme stropní vložky, které nám určí místo osazení následujícího nosníku.

Mezi překlady se vkládá výplň z Miako keramických nebo betonových vložek či z pálených cihel. Klenbu lze také vytvořit pouze z obloukových překladů. Na takto vytvořenou klenbu se zhotoví vrstva z prostého betonu s armovací sítí. Klenba musí být z vrchu opatřena hydroizolací.

Následně přes manipulační úchyty zafixujeme armovací drát, a tím oba nosníky zajistíme proti pohybu. Takto se vytvoří stabilní celek, ke kterému stejným postupem osazujeme následující části klenby.

Konstrukci tvoří obloukové překlady, keramické stropní vložky zpevněné betonovou vrstvou armovanou kari sítí, hydroizolace, ochranná vrstva hydroizolace, nopková folie či geotextilie.

Hotová klenba se musí ze spodu ve vrcholu přes nosníky podepřít. Poté se provádí horní betonáž s armovacími sítěmi. Podepření se demontuje tak za 2 týdny.

Vnitřní prostor sklepa při finální úpravě je možno ponechat bez úpravy, stropní vložky srovnat omítkou, obložit cihelnými řemínky, nalepit přírodní pískovcový obklad a nebo zvolit jakýkoliv jiný způsob dle potřeb a přání.

Důležité je při výstavbě sklep opatřit ventilací a zajistit odvod vzduchu použitého ve vrcholu klenby. Nasávání nového venkovního vzduchu je vyústěno u podlahy. V případě rozdělení sklepa na více částí se doporučuje provést systém odvětrání v každé části jednotlivě.

Rozměry a využití sklepa, materiál obvodových stěn a další parametry se dají libovolně kombinovat. Některé příklady výstavby z praxe od zákazníků si dovoluji nabídnout k inspiraci ve fotogalerii.

Celý článek k dispozici na  www.zahradniklenutesklepy.cz

 

Prezentace …
Výstavba vinného klenutého sklepa

https://www.zahradniklenutesklepy.cz/fotogalerie/radove-vinne-sklepy

      

 

Prezentace …
Obloukové nosníky upravené na osazení spárovaného zdiva

https://www.zahradniklenutesklepy.cz/skladba

      

 

Prezentace …
Výstavba klenutého sklepa

https://www.zahradniklenutesklepy.cz/index-clanek

            

   
   

ATBET - Roman Čejka           
Rejšice 25/1
294 42 Luštěnice

mobil : +420 777 150 284
atbet@seznam.cz

  

Datum zveřejnění: 14.4.2023 , Autor: ATBET - Roman Čejka

Zpět na všechny novinky

Novinky

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz