26. ročník konference RECYCLING 2024

Datum konání:  až 18.-19. dubna 2024 
Místo konání:   hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 BRNO 
Garant akce:   doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Technická 2, Brno
Kontakt:   tel.: 541 142 427, mobil: 605 720 234, e-mail: arsm@arsm.cz

Konference je určená pro: 

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů apod.

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

 • Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady 305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • Aktuální legislativa související s recyklací stavebních a demoličních odpadů (zejména zákon 241/2020 Sb. o odpadech a vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady)
 • Vliv nové odpadové legislativy v ČR na recyklaci stavebních a demoličních odpadů a podmínky pro deklaraci recyklátů jako výrobků.
 • Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty.
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh – aktuální stav
 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Selektivní demolice jako podmínka pro produkci kvalitních recyklátů
 • Certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Více info:  www.arsm.cz/konference/konference-recycling-2024/

 

Datum zveřejnění: 14.3.2024 , Autor: ARSM

Zpět na všechny novinky

Novinky

GEOSTAVBY s.r.o. - Materiály k prodeji

NABÍZÍME MATERIÁLY K PRODEJI Jedná se o tyto druhy materiálů: SUŤOVÝ RECYKLÁT 0-63 mm  ASFALTOVÝ RECYKLÁT 0-63 mm HRUBÝ ZÁSYP TŘÍDĚNÁ ZÁSYPOVÁ ZEMINA 0-32 mm - nejedná …

26. ročník konference RECYCLING 2024

Datum konání:  až 18.-19. dubna 2024  Místo konání:   hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 BRNO  Garant akce:   doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., př…

Prefabrikované garáže MONOBETON

Nově vyrábíme prefabrikované garážové skelety.   Kontakt: D1 EXIT 330 s.r.o. Slavíč 116 753 61 Hranice Telefon: +420 556 720 555 Mobil:   +420 608 509 5…

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz