AFORTUM s.r.o.

AFORTUM s.r.o.


Povrchové úpravy betonu a oceli především v těžkém průmyslu tryskáním ultravysokotlakým vodním paprskem.   

Provádíme diagnostiku, přípravu povrchu, aplikaci požadovaných materiálů i finální úpravu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

AFORTUM s.r.o.
Čiklova 637/13
128 00, Praha 2
IČO: 28816447

Kontakt

Mobil: 777 697 274
E-mail: info@afortum.cz
Web: www.afortum.cz

O nás

Zaměřujeme se na oblasti, kde je vyžadována nejvyší kvalita práce, disponujeme odpovídajícím strojním vybavením a zkušenostmi, jsme zařízeni na práce v nejtěžších podmínkách - ať už v uzavřených prostorech, podzemních stavbách či v chemických provozech nebo prostředí s rizikem výbuchu EX.

Sortiment

Vodní paprsek  800 - 3000 barů 18 - 113 l/min :

 • tryskání ultravysokotlakým vodním paprskem (betonové, ocelové konstrukce)
 • řezání ocelových a železobetonových konstrukcí
 • odstraňování nátěrů (epoxidů, suříku, polyuretanů…)
 • odstraňování pogumu
 • odstraňování laminátu
 • hydrodemolice  ( http://conjet.com/method/ )
 • robotické práce ultravysokotlakým vodním paprskem (CONJET http://conjet.com )

Strojní vybavení pro práce s ultravysokotlakým vodním paprskem :

- HAMMELMANN AQUAJET 12 HDP 124, CONJET...

Ostatní způsoby přípravy povrchu :

 • suché tryskání s odsáváním a rekuperací pkkit (ocelová drť, struska, balotina, křemičitý písek)
 • mokré tryskání s abrazivem torbo 
 • diamantové broušení Janser, HILTI (beton)
 • frézování Janser, FESTOOL (beton)

Aplikace systémů protikorozní ochrany na ocelové konstrukce :

 • epoxidy 
 • polyuretany
 • polyurea
 • kyselinovzdorné stěreky
 • pogum
 • protipožární nástřiky
 • stěrky odolné abrazi
 • opravy kavitačních vad

Strojní vybavení pro aplikace nátěrových hmot : 

- GRACO mark V, GRACO EXTREME X 70, GRACO Tmax,

Příklady aplikací : 

- přelivy jezů a hrází, přivaděče, produktovody, kouřovody…. 

- nejužší spolupráce s fa. JOTUN a CHESTERTON

Sanace betonových konstrukcí :

 • veškeré sanační a reprofilační práce
 • zvyšování odolností konstrukcí proti vnějším vlivům
 • zesilování konstrukcí pomocí CFK mateiálů a oceli
 • nízkotlaké a vysokotlaké injektáže konstrukcí a hornin
 • podlévání ložisek a patek (základy pod stroje)
 • strojně stříkané hydroizolační stěrky (minerální, minerální elastické, bitumenové, polyuretanové)
 • kotvení a zesilování konstrukcí
 • jádrové vrtání
 • řezání diamantovým lanem
 • průmyslové podlahy (betonové, drátkobetonové, superbetonové, epoxidové, polyuretanové….)
 • stěrky odolné ropným produktům a kyselinám
 • mokrý a suchý torkret

Strojní vybavení pro sanace : 

- Putzmeister SP 11 LMR, PFT Swing L, STROBL, GRACO Tmax,

- rokamat, injektážní pumpy

- veškeré ostatní vybavení od HILTI, FESTOOL 

Příklady aplikací :

- mosty, vodojemy, nádrže, požární nádrže, kanalizace, energetické stavby, chladící věže, ČOV, opěrné zdi, haly, kouřovody, přehrady, podzemní stavby, průmyslové a ostatní podlahy

Průmyslové čištění vodním paprskem 500 barů a teplota až 110°C

Strojní vybavení pro hydročištění : 

- HAMMELMANN, FALCH, OERTZEN