OPEN RE-ECO. s.r.o.

OPEN RE-ECO. s.r.o.
Recyklace stavebního materiálu a jeho prodej.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

OPEN RE-ECO. s.r.o.
Jiráskova 701
755 01, Vsetín
IČO: 27796477

Kontakt

Telefon: 571 419 376,
Fax: 571 419 376
E-mail: info@openterra.cz
Web: www.openreeco.cz

Otevírací doba

Sběrna stavebního odpadu je v letním čase otevřena od 6,00 do 15,00 hod a v zimním čase od 6,30 do 15,00 hod.

O nás

Náš servis pokrývá kompletní recyklační cyklus včetně pronájmu kontejnerů, kontejnerové dopravy a prodeje recyklátů. Disponujeme k tomu potřebným špičkovým technickým vybavením, spolehlivým zázemím a kvalitními pracovníky.

Sortiment

1. Mobilní recyklační linka :

- zpracovává: beton, železobeton, cihelné suti, přírodní materiály do pevnosti 200 MPa
vstup: 500-700 mm
výstup: 0-110 mm (dle nastavení štěrbiny drtiče)
výkon: 30-70 t/h (dle nastavení výstupní štěrbiny a typu materiálu)

hmotnost: 17 t

 

2. Provoz sběrny stavebního odpadu + ceník :
Čistý stavební a demoliční odpad (SDO) - separovaný, neznečištěný cena je uvedena za 1 tunu bez DPH 
17 01 01 - Beton - 80,- Kč 
17 01 02 - Cihla - 150,- Kč 
17 01 03 - Tašky a keramické výrobky - 150,- Kč  
17 01 07 - Směs betonu, cihel a keramiky - 200,- Kč 
17 03 02 - Asfaltové směsi (bez dehtu) - 150,- Kč

 

Stavební a demoliční odpad (SDO) - neseparovaný, znečištěný
17 01 01 - Beton (do 15% vahového znečistění) - 150,- Kč 
17 01 02 - Cihla (do 15% vahového znečistění) - 400,- Kč 
17 01 03 - Tašky a keram. (do 15% vahového zneč.)- 400,- Kč 
17 01 07 - Beton,cihly a keramika(do 15% vah.zneč.)- 400,- Kč 
17 03 02 - Asfaltové směsi (do 15% vahového zneč.) - 400,- Kč 
17 01 07 - Směsná stavební suť (nad 15% vah.zneč.)- 800,- Kč 

 

3. Pronájem kontejnerů :

- Tonáž kontejnerů je 3 tuny (AVIA kontejner) a 7 tun (MAN kontejner). Přivezený kontejner je první dva dny v ceně dopravy (viz sekce DOPRAVA KONTEJNERŮ)

Mimo uvedená pásma dosahu bude doprava účtována dle sazby za ujeté km.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme veškeré potřebné informace.

 

4. Kontejnerová doprava :
- Nakládku provádějí výkonné nakladače (Liebherr L 538, BOBCAT 773, JCB CX SITMASTER PLUS)

- Odvoz - dopravu zajišťují spolehlivá vozidla firem OPEN terra a OPEN re-eco (TATRA 815, LIAZ 151, MAN a AVIA kontejner)

 

 

Prodej recyklátů :

Nabízíme kvalitní ekologické produkty, které jsou plnohodnotnou náhradou materiálů původních.
- Užití
0-100 mm (vhodný podklad pod komunikace a zpevněné plochy)
0-10 mm (obsypy kabelů, vodovodů, kanalizačních řadů)
10-50 mm (kamenivo, náspy tělesa komunikací)
50-100 mm (hrubé, podklad pod komunikace, základové desky, pod dlažby, úpravy plání)

 

- Recyklát z betonu je mimo jiné vhodný jako vstupní materiál pro výrobu betonů nižších pevnostních tříd: stabilizačních, základových a dalších. Živičný recyklát je vstupní surovinou pro obalovny nebo jako podkladní vrstva pod živičné povrchy.
- Disponujeme veškerým vybavením potřebným pro zajištění kompletního recyklačního procesu. Výhodou naší technologie je, že recyklace může probíhat jak v našem sběrném dvoře, tak u zákazníka - přijedeme a sutě zpracujeme přímo u Vás. Vedle samotné recyklace, tedy drcení a třídění stavebního odpadu, zajišťujeme také dopravu a nakládku těchto surovin.

Reference

Fotogalerie

Certifikáty

Na koho se obrátit

Manažer recyklace
Jan Pšeja
605 264 730

Ceník

Ceník 1


Zařazení do kategorií