M - SILNICE a.s. - lom Masty (OZ PV)

M - SILNICE a.s. - lom Masty (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtě.

GPS souřadnice: 50°14'58.792"N, 16°14'55.214"E


Jak nás kontaktovat?

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Masty (OZ PV)

517 94, Bílý Újezd
IČO: 42196868

Otevírací doba

Expedice:
6 - 17 hod.

polední přestávka 13:30 - 14:00 hod.

O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- podle ČSN EN 12620 do betonu
- podle ČSN EN 13043 do asfaltových směsí a do povrchových vrstev pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch
- podle ČSN EN 13242 do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- lomový kámen je vyráběn ve shodě s ČSN 72 1800, ČSN 72 1810 a ČSN 72 1860.

Lom Masty má certifikovaný systém řízení výroby Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o., notifikovanou osobou č.1517

Pro kamenivo bylo vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky jsou ve shodě s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb.

Sortiment

Frakce hrubého, drobného a směsného kameniva :

 • 0/4    ........................... 233,-Kč/t
 • 0/4 N .......................... 100,-Kč/t
 • 4/8    ........................... 413,-Kč/t
 • 4/8 POD..................  313,-Kč/t  (použití dle ČSN EN 13242+A1)
 • 8/11   ........................... 403,-Kč/t
 • 8/16   .......................... 318,-Kč/t
 • 11/16 ............................ 318,-Kč/t
 • 11/22 ........................... 318,-Kč/t
 • 32/63  ........................ 283,-Kč/t
 • 0/32   .......................... 215,-Kč/t
 • 0/32 N ......................... 195,-Kč/t
 • 0/63   .......................... 220,-Kč/t
 • 0/63 N ......................... 205,-Kč/t
 • 63/125 N ..................... 248,-Kč/t
 • MZK ............................. 313,-Kč/t
 • LK netříděný ......... 248,-Kč/t
 • LK tříděný ............... 308,-Kč/t

Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.

Doprava a mechanizace

Silniční

Certifikáty

Ceny jsou uvedeny fco lom, bez DPH

Hornina: Metabazit, amfibolit