SSBK - 28. mezinárodní sympozium

Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 již tradičně v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95.

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) a Fakulta stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátém osmém ročníku mezinárodního sympozia s názvem SANACE 2019 a jubilejním 10. ročníku konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, které se budou společně konat ve dnech 23. – 24. 5. 2019 již tradičně v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95.

Akce bude pořádána jako dvoudenní, doplněná společenským večerem.

Pro odbornou veřejnost bude jistě vítanou skutečností, že sympozium SANACE 2019 spolu s konferencí Zkoušení a jakost ve stavebnictví budou probíhat společně, neboť rozsah a zaměření odborných příspěvků se tradičně vhodně doplňuje. Zároveň s těmito dvěma akcemi bude probíhat v sousedním sále čtvrtý ročník konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2019, což umožní každému účastníkovi zvolit si pro něj optimální kombinaci příspěvků, které bude moci sledovat. Odborný program všech tří akcí se velmi vhodně doplňuje a prolíná.

Stejně jako vždy, i v osmadvacátém roce svého konání si Sympozium SANACE 2019 klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrukcí. Příspěvky by měly pokrýt celý rozsah průběhu sanací a to od přípravných prací a diagnostiky, přes průběh a realizaci sanace, až po nové sanační materiály a nové technologické postupy sanací.

Opět budou osloveny významné osobnosti ze širokého spektra oboru, jak z praktické, tak akademické a výzkumné sféry, aby obohatily jednotlivé přednáškové sekce svými příspěvky. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí v rámci sympozia udělí tradiční ocenění Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí, Sanační dílo roku 2018 a Sanační materiál roku 2018.

Program konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví si klade za cíl pokrýt celou problematiku oboru, počínaje informacemi o posledních novinkách na poli zkoušení ve stavebnictví a zajímavými realizacemi v oblasti zkoušení a diagnostiky konstrukcí z praxe. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně k rozvoji a udržování systémů kvality. Organizátoři rádi přivítají i prezentaci výrobců špičkové techniky pro diagnostiku konstrukcí a stavební zkušebnictví. Stejně jako v minulosti čeká účastníky i udělení Ceny Karla Hollana za celoživotní přínos v oboru stavebního zkušebnictví.

KONTAKT

Ing. Věra Heřmánková Ph.D.
+420 604 158 023
ssbk@email.czvera.hermankova@vutbr.cz
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
+420 604 421 470
ondrej.anton@vutbr.cz       

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČ: 44994338
DIČ: CZ44994338
Komerční banka, a. s., č. ú.: 7275600277 / 0100
Zapsáno v registru spolkového rejstříku vedeného KS v Brně oddíl L, vložka 19518

MÍSTO KONÁNÍ

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno - střed
GPS: 49°12'23.685"N, 16°35'32.589"E

  

Datum zveřejnění: 22.3.2019 , Autor: Admin2

Zpět na všechny novinky

Novinky

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz