Česká republika Slovensko Maďarsko

Beton Server - Beton, vše z betonu a vše pro beton v ČR

Beton server je oborový portál pro vyhledávání firem a jejich provozoven podle vzdálenosti od místa stavby. Zde najdete nejúplnější přehledy firem vyrábějících beton, velké prefabrikáty i drobné cementové zboží. Specialisty na práce s betonem a na sanace betonu. Dodavatele materiálů pro výrobu i sanace. Obalovny, skládky i dodavatele strojů a náhradních dílů.

Reklama


Beton, čerstvý beton nebo transportbeton to je základní stavební materiál a zároveň velmi široký pojem. Základní členění podle vlivu prostředí: beton X0 pro prostředí bez nebezpečí koroze nebo narušení - minimální třída C12/15, beton XC pro prostředí s korozí vlivem karbonatace - minimální třída C20/25 až C30/37, beton XD pro prostředí s korozí vlivem chloridů - minimální třída C30/37 až C35/45, beton XS pro prostředí s korozí vlivem mořské vody - minimální třída C30/37 až C35/45, beton XF pro prostředí s mrazovými cykly - minimální třída C25/30 až C30/37, beton XA pro chemicky agresivní prostředí - minimální třída C30/37až C35/45.

Přidat novou firmu

Reklama